Kontakt

Grillby mekaniska verkstad AB
Hejargatan 6
749 52 grillby

Telefon
0171-47 12 80 Jan Cardani, VD
0171-47 12 81 Mattias Åkerberg, Produktion, planering, inköp och leverans.
0171-47 12 82 Malin Granath Fredriksson, Ekonomi

e-post
info@grillbymekaniska.se
Ni når varje medarbetare via e-post genom att skriva: förnamn@grillbymekaniska.se